• Bussene er stadig forsinket, noe som fører til at elever kommer for seint til skolen. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Kolumbus ber skolene tilpasse skolestart etter bussen

Elever kommer daglig for seint til skolen fordi bussen ikke greier å holde rutetidene eller har vært så fulle at de har kjørt forbi holdeplasser. Elever har holdt på å besvime i trengselen. Svaret fra Kolumbus er at skolene må endre skolestart om morgenen.