• Rune Mangersnes, HMS–sjef Sandnes kommune. FOTO: Hans Petter Jacobsen

Kommuneansatte utsettes for slag, bitt og trusler på jobb

I 2013 ble det i gjennomsnitt rapportert nærmere 30 hendelser daglig knyttet til vold og utagering mot ansatte i Sandnes kommune.