• Kommunalt behov for friarealer kommer tidvis i konflikt med grunneieres interesser. I november fastsatte lagmannsretten erstatningssum til Ove Lunde på Hundvåg. Nå levnes dommen liten ære av kommunen. FOTO: Anders Minge

Kommunen angriper domstolen

Stavanger kommune hudfletter juridiske «blemmer» som gjør et eiendomskjøp over 1 million kroner dyrere enn planlagt. Tross kritikken mot domstolen, anbefales ikke omkamp.