Kommunen er positiv

Når et areal går fra korndyrking til kolonihager, må det omreguleres. Dette kan gjøres i forbindelse med den pågående rulleringen av kommuneplanen. I slike saker er det gjerne landbruksmyndighetenes innvendinger som kan stoppe prosjektene.