• Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. FOTO: Pål Christensen

Kommunen kan gi seg selv gebyr

Stavanger kommune kan gi både kommunen og entreprenøren gebyr for et oppdrag som kommunen har gitt entreprenøren. Forvirret? Ikke etter denne redegjørelsen.