Kommunen regnet 2,4 millioner kroner feil

Sandnes kommune regnet ut at en barnehagetime koster 31 kroner. Det er 90 øre for lite. Nå må de betale de private barnehagene 2,4 millioner kroner.