• FOTO: Pål Christensen

Kompost startet trolig brannen