• FOTO: Jom Ingemundsen

Kongen åpnet Universitetet i Stavanger