• FOTO: Pål Christensen

Kongsgårdbakken graves opp