• Togstoppet Øksnevadporten skal med tida betjena ein heilt ny by like stor som Lillehammer. Men perrongen er alt no for kort til å ta unna veksten og det hastar å forlenga den, skriv NSB til ordførarane. FOTO: Fredrik Refvem

Korte perrongar stoppar jernbanevekst

To perrongar på Jærbanen er for korte til at kapasiteten kan aukast. NSB ber ordførarane arbeida mot Jernbaneverket for å få gjort noko med det, raskt.