• FOTO: Hans Petter Jacobsen

Kortvarig glede for aksjonister