• Bøker og børst kan miste skjenkebevillingen en uke. FOTO: Jarle Aasland

Korvetten og Bøker og børst kan miste skjenkebevillingen

Rådmannen foreslår at Bøker og børst og Korvetten mister bevillingen for en periode.