• FOTO: Kristian Jacobsen

Krasjet i stor fart - alle sju overlevde