• Professor Ole Andreas Engen, førsteamanuensis Morten Tønnessen og professor Oluf Langhelle mener at UiS henger etter de andre universitetene i landet når det gjelder satsing på fornybar energi. FOTO: Kristian Jacobsen

Krever at UiS endrer klimakurs

23 forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) krever i et opprop at ledelsen endrer universitetets strategi for å legge til rette for en omstilling.