• FOTO: Tor Inge Jøssang

Krever tre kjappe Tauferjer