• FOTO: Ranveig Storli Sakshaug

Kristen Reime (5) skater med de store