• FOTO: Jone Laugaland

Kristen barnehage føler seg ikkje velsigna