• VEDTAR BOT: Kristian Valen FOTO: Tomas Alf Larsen

Kristian Valen vedtar forelegg