• Knut O. Eldhuset er familiens advokat. FOTO: Fredrik Refvem

Kristne nok for Norge

Borgarting lagmannsretten tilbakeviser UNEs påstand om at den afghanske småbarnsfamilien fra Tau sin gudstro er falsk.