• FOTO: Tor Inge Jøssang

Kritisk for sveiser etter arbeidsuhell