• FOTO: Lars Idar Waage

Kroner, kaker og kongelig fest