• FOTO: Jone Østebø

Krysset Lagårdsveien<br/> i rushtiden