• Slapp av, Jan Helge Pollestad har en plan med denne kjente løekunsten. Løa og dagens butikk bak er regulert til boliger. Den nye blokka kommer til venstre over veien. FOTO: Geir Sveen

Kua står fortsatt i nytt sentrum

Må dette kjente kumaleriet vike for den nye tid på Orre på Jæren?