• FOTO: Pål Christensen

Kunstgraset tilgriset av blåmaling