• SV-aren Heidi Bjerga gir handa til ulven, Pål Morten Borgli (Frp). Sidan har dei lagt seg kontraktfesta til i same hi. Skjult bak Borgli sit Kåre L. Jørgensen (Frp), vidare Tore Martinsen ( Frp), Jakob I. Grude (Pp), Martin S. Håland (Sp), Tore A. Lende (Pp), Jan Refsnes (SV), Kåre Hauge (Ap), Annelin Tangen (Ap) og ordførar Stanley Wirak (Ap) nærmast. FOTO: Pål Christensen

Kva skjer når SV omfamnar Frp?

Bystyregruppa til Framstegspartiet er sterkt politisk splitta og svekka. Det er til å forstå når ein avtalar bindande politisk samarbeid med hovudmotstandarar.