• Forsands mål med oppdraget er å få på plass tunnelen Espedal-Frafjord så snart som mulig, og senest innen Ryfast åpnes i 2019. Det gir Odd Arild Kvaløy en stor utfordring. FOTO: Pål Christensen

Kvaløy blir tunnel–lobbyist

Tidligere fylkesordfører Odd Arild Kvaløy skal drive lobbyvirksomhet for tunnelen Espedal-Frafjord.