• Carl Jacob Johansen (41), til høyre, får saken om ulovlig vannscooterkjøring prøvet for retten igjen.. Advokat Thomas Berge fører saken for Johansen og kameraten hans. FOTO: Pål Christensen

Lagmannsretten opphever dom mot vannscooterkjørere

Gulating lagmannsrett opphever dommen mot mennene som kjørte vannscooter på Håelva i november 2012.