• FOTO: Anders Minge

Lagmannsrettens kjennelse kommer i neste uke