• FOTO: Pål Christensen

Lange køer etter kjedekollisjon