• Hybelgutten Lars Hebnes Tobekk frå Suldal veit om kjekkare ting enn å sviva rundt i Stavanger og venta på hurtigbåtar. Han er glad Kolumbus snart kjem med eit betre billettsystem. FOTO: Jon Ingemundsen

Lars (17) har venta sju timar på båten heim

Lars Hebnes Tobekk (17) har brukt mange timar av livet sitt på å venta på Kolumbus sine hurtigbåtar som følgje av eit tungtvint billettsystem.