• FOTO: Thomas Fosse

Lærte å håndtere oljeutslipp på Viste