• Petter Solberg og fylkesordfører Tom Tvedt åpner runde to av Ungdomsprosjektet, sammen med ungdommer som selv driver motorsport. Fra venstre: Wilhelm Sund (19), Bjørn Harald Sunneland (19), Petter Solberg, Tom Tvedt, Daniel Barka (27), Martin Fawell (25), og Martin Schanche jr. (39). FOTO: Jonas Haarr Friestad

Liker ikke Petter Solbergs råkjøring

Trygg Trafikk-leder Ingrid Lea Mæland liker ikke Petter Solbergs råkjøring, men mener han kan fortsette som ungdomsforbilde.