Litt mer til barn og eldre

Flertallspartiene plusser vel 15 millioner kroner på rådmannens budsjettforslag for Stavanger neste år.