Lover dusør etter svanedrap

Svanedrapet på Bru opprører. Nå blir det utlovet dusør for tips som kan føre til oppklaring av saken.