• 139 Luftving i Bardufoss har ifølge Luftforsvaret bedt om - og mottatt rapporter om vedlikeholdet på Sola. Staben på Sola har ikke fått svar på rapportene.-Det at de ikke besvares direkte tilbake betyr ikke at de bare legges bort eller ignoreres, svarer Luftforsvaret. FOTO: Fredrik Refvem

Luftforsvaret erkjenner dårlig vedlikehold på Sola

Luftforsvarets øverste sjef forventer at Vestlandets eneste beredskapsbase skal kunne ta imot jagerfly. Vedlikeholdsforfallet skal vurderes.