Lysefjorden ønsker 500.000 gjester

Lysefjordens turistsjef tror på en fordobling av antallet besøkende i årene som kommer. Fra dagens 280.000 til 500.000.