«MS Storeknut» benekter forurensing

All spyling og lensing av tanker er forbudtinnaskjærs i Eigersund, men «MS Storeknut» hevder de pumpet rentvann på vei ut Søra Sundet.