• Purker og smågris på Jæren går en lite hyggelig vår i møte. FOTO: Kristian Jacobsen

Må slakte 6000 griser