• Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, vil ha større plass til barn og unge på Bryne sitt nye utbyggingsområde. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Magnhild stoppar 200 nye bustader

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa krev meir plass til leik på Bryne og fremjar motsegn for det neste store utbyggingsområdet i jærbyen.