• - Jeg er veldig opptatt av skolehelsetjenesten fordi det er et ekstremt viktig lavterskeltilbud for barn, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenbladet. FOTO: Scanpix

Mangel på helsesøstre bekymrer barneombudet

Barneombudet ber regjeringen vedta en minstenorm for skolehelsetjenesten og følge opp med øremerkede midler til kommunene.