• Fyringsolje lakk ut i sjøen ved Tou Scene på Storhaug 15. mai. Oljen stammet trolig fra en gammel oljetank, ødelagt under anleggsarbeider like ved. FOTO: Kristian Jacobsen

Mangler kontroll på miljøbomber

Rundt 300.000 oljetanker er nedgravd i norske hager og eiendommer. I Rogaland oppgir kun tre kommuner å ha oversikt over de potensielle miljøbombene.