• FOTO: Pål Christensen

Mann (22) utenfor livsfare