• Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)jobber videre for vern av matjord. FOTO: Odd Pihlstrøm

Matjord skal lovbeskyttes