• Antimobbe-arbeid skal prioriteres: "Det kan oppleves tidkrevende å prioritere arbeid med de mellommenneskelige faktorene når samfunnet krever skolefaglige resultater. Rådmannen har og vil fortsette å sende tydelig signal til skoleledelsen og lærerne slik at de opplever det som legitimt å prioritere tid til arbeid med trivsel og trygghet", skriver skolesjef Eli Gundersen og oppvekstdirektør Per Haarr. FOTO: Pål Christensen

Matte og norsk ikke viktigere enn barnas trivsel og trygghet

Stavangerskolen gjør mye for å unngå at elever blir mobbet, men kan gjøre enda mer. Skolene skal prioritere dette, selv om det er tidkrevende og selv om andelen som blir mobbet har sunket, understreker rådmannen.