• FOTO: Pål Christensen

Mattilsynet informerte naboer