• Terje Skjæveland får kake av Linn Braathen som er controller og i fortsettelsen bare skal ta imot tall fra Maxi Sandnes. FOTO: Viktor Klippen

Max kaos med 20 nye butikker

Køen foran gratiskakene var lang, og bilkøene utenfor enda lengre. Fredag 11.11.11 ble kjøpesenteret Maxi nyåpnet med doblet antall butikker.