• Sjølve anlegget vart sendt ned tidlegare. Denne gongen er det servicedelar dei har med i koffertane til Madagaskar. Frå venstre Ole Varhaug, Arve Aarsland, Kjell Tjemsland, Eivind Varhaug, Sven Sturla Håland og Espen Madland. FOTO: Jarle Aasland

Med mjølkeanlegg til Madagaskar

Ein gjeng på seks varhaugbuar er klar for ein tre veker lang dugnadsjobb. På Madagaskar.