• FOTO: Bonsak Hammeraas, Bioforsk

Med sex på knollen