• FOTO: Kristian Jacobsen

Mener E 39 er farlig smal