• Kreftoreningen som står bak og delte ut Helseprisen spanderte frukt og smoothie på vinnerelevene. Stas, synes Kristian Brun, Mathias Egeland, Simon Aasen og Daniel Revne. FOTO: Marit Hæreid

Menn kan like mye som damer

Det har 5. trinn på Buggeland skole forsket på og funnet ut.